VŠETKO O VODE

Úvod / Všetko o vode

Voda je jednou z najdôležitejších chemických zlúčenín našej planéty, ktorú vôbec poznáme a zároveň ju potrebujeme na každodennej báze k nášmu životu a k životu všetkých živých organizmov vôbec na zemi. Pokrýva odhadom 71% povrchu zeme a približne toľko isto jej máme v ľudskom tele (72%). V rámci molekuly vody (H2+I O-II) je kyslík silnejší a preto je viazaný s dvoma molekulami vodíka tak, že si priťahuje elektróny vodíka viac k sebe. Kyslík má znamienko mínus (-II) a na vodíkoch je znamienko plus (+I). Vďaka tomu má voda viacero zvláštnych a prospešných vlastností, ktoré z nej dokážeme získať pomocou špeciálnych moderných technológii.

Ionizovaná voda

Je vlastne voda rozdelená na anióny (-) a katióny (+) pomocou elektrolýzy bez pridania chemikálii, so zachovaním pôvodných prírodných minerálov v nej obsiahnutých. Prostredníctvom ionizačných zariadení, v ktorých prebieha elektrolýza, získavame z vody jej prospešné vlastnosti. Tieto zariadenia majú komory oddelené špeciálnou membránou na dve časti, ktoré sú vzájomne prepojené elektródami anódou (+) a katódou (-). V týchto komorách sa oddelene tvoria dva typy vôd (zásaditá v pomere cca 70% a kyslá v pomere cca 30%). Takto sa získavajú úplne odlišné vlastnosti, ktoré si môžu udržať dostatočne dlhú dobu. Tieto vlastnosti sú špecifické pre zásadité aj kyslé vody, pričom platí, že stupnica pH od 0 do 7 je kyslá (acidická) voda // pH 7 neutrálna // pH od 7 do 14 zásaditá (alkalická) voda.

Zásaditá (alkalická) – ionizovaná voda

Ionizovaná alkalická voda je voda obohatená elektrónmi. 70% ionizovanej vody z celkového množstva vytvorenej procesom ionizácie je zásaditého charakteru (a 30% kyslého charakteru). Alkalická ionizovaná voda je určená hlavne k vnútornému použitiu. Má efektívnejšie hydratačné vlastnosti ako obyčajná voda.

Alkaline-royal

Kyslá (acidická) – ionizovaná voda

30% ionizovanej vody z celkového množstva vytvorenej procesom ionizáciou je kyslého charakteru (a 70% zásaditého charakteru). Acidická ionizovaná voda je určená hlavne na kozmetické účely a k povrchovej dezinfekcii.

ORP (OXIDAČNO REDUKČNÝ POTENCIÁL)

ORP (oxidačno-redukčný potenciál) je schopnosť darovať alebo prijímať elektróny. Merané ORP hodnoty môžu byť pozitívne alebo negatívne a merajú sa v mV. Negatívne ORP znamená, že roztok obsahuje voľné elektróny, ktoré môže darovať. Pozitívne ORP znamená, že roztok má nedostatok voľných elektrónov, ktoré bude niekde odoberať. Prakticky všetky sýtené nápoje majú pozitívne ORP, ktoré sa pohybuje v hodnotách od cca +150 až +250 mV. Úplne čerstvá šťava z väčšiny čerstvého ovocia a zeleniny má ORP okolo -150 mV. Ľudské telo musí kladné hodnoty ORP korigovať poskytovaním vlastného zdroja energie, aby hodnoty ORP dostalo späť do nižších alebo až záporných hodnôt, ktoré sú telu prirodzené. Zásadité ionizované vody majú negatívne ORP a preto môžu kompenzovať pozitívne ORP.

hydratacia-na-bunkovej-urovni

Prípravou zásaditej ionizovanej vody, je elektrón odobratý od jednej molekuly kyslíka a dodaný druhej, čím sa molekula stane antioxidantom. Všetky antioxidanty majú schopnosť držať dodatočný extra elektrón, čo je typické aj pre niektoré vitamíny. Napríklad voda z vodovodu má ORP v hodnotách približne medzi +200 až +300 mV, čo znamená, že redukčný (antioxidačný) potenciál u nej neexistuje. Oxidácia je vlastne rozklad alebo starnutie (napríklad hrdza na povrchu železa je z oxidovaný kov alebo keď prekrojíte jablko, tak po stranách rezu začne hnednúť). Oxidácia spôsobuje poškodenia voľnými radikálmi. Vznik voľných radikálov spôsobuje napríklad stres, zlé stravovanie. ORP nášho tela starnutím stúpa kvôli tomu, že oxidujeme.  Antioxidanty fungujú proti starobe tak, že svojimi vlastnosťami vychytávajú voľné radikály.

Trítium (3H) free a Radón (Rn) low

Vďaka plytkému a dobre izolovanému podpovrchovému uloženiu tohto prírodného zdroja (cca 60-70 m pod povrchom), táto minerálna voda neprichádza do kontaktu s bežnými povrchovými látkami, ktoré sa väčšinou nachádzajú v balených pitných vodách, ako napríklad Trítium (3H) a Radón (Rn). Toto celé ložisko je od povrchu chránené až 40 metrovou (2×20 m) vrstvou súvislého vysoko nepriepustného ílu, vďaka ktorému nedošlo podľa výskumu v priebehu posledných 65-tich rokov k žiadnej kontaminácii s povrchom.

COD (CHEMICKÝ OXIDAČNÝ INDEX)

Chemicko-oxidačný index vody. Základ tejto prírodnej minerálnej vody má v porovnaní s ostatnými vodami prirodzene veľmi nízky chemický oxidačný index (COD) v rozmedzí 0,20 – 0,55 O2 mg/l. Vďaka tejto nízkej hodnote COD, voda aj po dlhom čase vôbec nepodlieha degradácii a môže byť vystavovaná aj extrémnym podmienkam pri zachovaní tej istej kvality, stability a mikrobiológie vody.

Kyselina kremičitá (H2SiO3)

Kremík (Si) je druhý najrozšírenejší prvok na Zemi a zároveň jeden z najdôležitejších stopových prvkov. V ľudskom tele sa vyskytuje hlavne vo forme kyseliny kremičitej (H2SiO3), ktorá je pre ľudský organizmus efektívnejšie využiteľná. Kremík plní v ľudskom organizme rôzne funkcie. Je schopný viazať vodu v tele a zlučuje sa s množstvom zlúčenín, s ktorými tvorí pevné štruktúry. Môžte ho nájsť aj pod pojmom „prvok krásy“ :).

BPA free

PET fľaša belgickej značky Resilux, bez obsahu Bisphenolu – A, ktorá spĺňa aj najvyššie kritériá balenia vôd pre detskú a dospelú populáciu. Tu si nájdete naše certifikáty.