Loading...
Všetko o vode 2019-05-15T13:04:43+00:00

VŠETKO O VODE

Úvod / Všetko o vode

Voda je najdokonalejšia a zároveň aj najpotrebnejšia chemická zlúčenina našej planéty, ktorú vôbec poznáme a zároveň ju potrebujeme na každodennej báze k nášmu životu a k životu všetkých živých organizmov vôbec na zemi. Pokrýva odhadom 71% povrchu zeme a približne toľko isto jej máme v ľudskom tele (72%). V rámci molekuly vody (H2+I O-II) je kyslík silnejší a preto je viazaný s dvoma molekulami vodíka tak, že si priťahuje elektróny vodíka viac k sebe. Kyslík má znamienko mínus (-II) a na vodíkoch je znamienko plus (+I). Vďaka tomu má voda viacero zvláštnych a telu prospešných vlastností, ktoré z nej dokážeme získať pomocou špeciálnych moderných technológii.

Ionizovaná voda

Je vlastne voda rozdelená na anióny (-) a katióny (+) pomocou elektrolýzy bez pridania chemikálii, so zachovaním všetkých pôvodných prospešných minerálov v nej obsiahnutých. Prostredníctvom ionizačných zariadení, v ktorých prebieha elektrolýza, získavame z vody jej skryté výnimočné a hlavne organizmu prospešné vlastnosti. Tieto zariadenia majú komory oddelené špeciálnou membránou na dve časti, ktoré sú vzájomne prepojené elektródami anódou (+) a katódou (-). V týchto komorách sa oddelene tvoria dva typy vôd (zásaditá v pomere cca 70% a kyslá v pomere cca 30%). Takto sa získavajú úplne odlišné vlastnosti, ktoré si dokážu udržať dostatočne dlhú dobu. Tieto vlastnosti sú špecifické pre zásadité aj kyslé vody, pričom platí, že stupnica pH od 0 do 7 je kyslá (acidická) – mŕtva voda // pH 7 neutrálna // pH od 7 do 14 zásaditá (alkalická) – živá voda.

Zásaditá (alkalická) – živá ionizovaná voda

Priemerná ideálna hodnota pH ľudskej krvi je 7,4, teda mierne zásaditá.

Ionizovaná alkalická voda je v súčasnej dobe najlepšia a najzdravšia dostupná pitná voda obohatená elektrónmi. 70% ionizovanej vody z celkového množstva vytvorenej procesom ionizácie je zásaditého charakteru (a 30% kyslého charakteru). Alkalická ionizovaná voda je určená hlavne k vnútornému použitiu. Táto živá voda je jedným z najhlavnejších preventívnych výdobytkov súčasnej doby. Ma silný antioxidačný účinok, ktorý naše telo zásobuje dostatkom kyslíka a elektrónov, ktoré našim bunkám následne dodávajú potrebné množstvo energie. Vyrovnáva pH nášho organizmu, čo napomáha predchádzať rôznym ochoreniam z dôvodu prekyslenia organizmu súčasným nezdravým životným spôsobom a „nezdravým potravinám”. Má silnejšie hydratačné vlastnosti ako obyčajná pitná voda a hydratuje na bunkovej úrovni. Pitím zásaditej vody vieme vykompenzovať nadbytok kyselín a tým dostávame pH nášho organizmu a krvi do pôvodného zásaditého stavu (pH 7,35 – 7,45). Dostatočnou hydratáciou riedime kyseliny a tak ich oslabujeme a zároveň sa ich aj lepšie zbavujeme. Ľudské telo si nedokáže tvoriť zásady iba kyseliny, ktorých je aj tak obrovský nadbytok v bežných potravinách a tekutinách ktoré denne prijímame. Zásady teda musíme prijímať už hotové vo forme zdravej potravy ako napríklad čerstvá bio zelenina, ovocie a pod. alebo pitím živej ionizovanej zásaditej vody, ktorú máme k dispozícii vďaka súčasným výdobytkom modernej doby.

Alkaline-royal

Kyslá (acidická) – mŕtva ionizovaná voda

30% ionizovanej vody z celkového množstva vytvorenej procesom ionizáciou je kyslého charakteru (a 70% zásaditého charakteru). Acidická ionizovaná voda je určená hlavne na kozmetické účely a k povrchovej dezinfekcii.

Mikro-klastrovaná (Micro-clustered) voda

Je to vlastne voda s malými zoskupeniami molekúl nazývaná aj redukovaná voda. Molekuly bežnej vody sa zhlukujú väčšinou do skupín (klastrov) a tvoria nepravidelné väčšie zoskupenia molekúl na jeden klaster. Zoskupenia molekúl zásaditej vody, ktorá vznikla procesom ionizácie, sú rozbité už na menšie zoskupenia molekúl na klaster, teda ich veľkosť je zredukovaná. Zoskupenia molekúl zásaditej ionizovanej vody sú zmenené a upravené z nepravidelného tvaru na pravidelný hexagonálny tvar. Tieto upravené a zmenšené klastre prenikajú cez naše tkanivá a cez mikro-póry buniek oveľa ľahšie a rýchlejšie ako bežná voda. Vďaka tomuto javu je zabezpečená lepšia hydratácia a komunikácia na bunkovej úrovni medzi bunkami smerom dnu aj von, čím sa jednotlivé bunky dokážu aj účinnejšie detoxifikovať.

ORP (oxidačno-redukčný potenciál) vody

Ľudské telo dokáže dostatočne redukovať hodnoty ORP v rozmedzí od plus 50 mV do mínus 200 mV.

ORP (oxidačno-redukčný potenciál) je schopnosť darovať alebo prijímať elektróny. Merané ORP hodnoty môžu byť pozitívne alebo negatívne a merajú sa v mV. Negatívne ORP znamená, že roztok obsahuje voľné elektróny, ktoré môže darovať. Pozitívne ORP znamená, že roztok má nedostatok voľných elektrónov, ktoré bude niekde odoberať. Prakticky všetky sýtené nápoje majú pozitívne ORP, ktoré sa pohybuje v hodnotách od cca +150 až +250 mV. Úplne čerstvá šťava z väčšiny čerstvého ovocia a zeleniny má ORP okolo -150 mV, ale ako náhle ju nejakým spôsobom upravujeme, tak sa strácajú pozitívne vlastnosti. Ľudské telo musí kladné hodnoty ORP korigovať poskytovaním vlastného zdroja energie, aby hodnoty ORP dostalo späť do nižších alebo až záporných hodnôt, ktoré sú telu prirodzené. Zásaditá ionizovaná voda má negatívne ORP a preto dokáže dostatočne kompenzovať vysoké pozitívne ORP nadobudnuté nezdravím stravovaním v priebehu života a starnutím nášho tela.

Antioxidačné vlastnosti vody

Alkalická ionizovaná voda má silné antioxidačné vlastnosti. Prípravou zásaditej ionizovanej vody, je elektrón odobratý od jednej molekuly kyslíka a dodaný druhej, čím sa molekula stane antioxidantom. Všetky antioxidanty majú schopnosť držať dodatočný extra elektrón, čo je typické aj pre niektoré vitamíny. Obyčajná voda z vodovodu má ORP v hodnotách medzi +200 až +300 mV, čo znamená, že redukčný (antioxidačný) potenciál u nej neexistuje. Oxidácia je vlastne rozklad alebo starnutie (napríklad hrdza na povrchu železa je z oxidovaný kov alebo keď prekrojíte jablko, tak po stranách rezu začne hnednúť). V našom tele oxidácia spôsobuje poškodenia voľnými radikálmi. Vznik voľných radikálov spôsobuje napríklad stres, zlé stravovanie, pitie nezdravých a sýtených nápojov, znečistené prostredie a podobne. Voľné radikály, ktoré vznikajú v našom tele, budú priťahovať elektróny z niektorých našich buniek, aby sa stali stabilnými a týmto procesom poškodia bunkovú DNA. To má za následok, že novovzniknutá bunka bude mať už zmutovanú DNA, ktorá sa pri ďalšom delení prenesie opäť na ďalšiu a ďalšiu bunku. Toto je príčinou mnohých ochorení (ako napríklad nádorové ochorenie) a jeden z dôvodov vysvetlenia prečo starneme. ORP nášho tela starnutím stúpa kvôli tomu, že oxidujeme. Pitím živej vody spomaľujeme proces starnutia ľudského tela. Antioxidanty fungujú proti starobe a ochoreniam tak, že svojimi vlastnosťami vychytávajú voľné radikály. Živá voda je vlastne vysokoúčinný a veľmi silný tekutý antioxidant, ktorý je spravidla ľahšie absorbovaný do tela ako iné antioxidanty.

hydratacia-na-bunkovej-urovni

Trítium (3H) free a Radón (Rn) low

Vďaka plytkému a dobre izolovanému podpovrchovému uloženiu tohto prírodného zdroja (cca 60-70 m pod povrchom), táto minerálna voda neprichádza do kontaktu s bežnými povrchovými látkami, ktoré sa väčšinou nachádzajú v balených pitných vodách, ako napríklad Trítium (3H) a Radón (Rn). Toto celé ložisko je od povrchu chránené až 40 metrovou (2×20 m) vrstvou súvislého vysoko nepriepustného ílu, vďaka ktorému nedošlo podľa výskumu v priebehu posledných 65-tich rokov k žiadnej kontaminácii s povrchom.

COD – Chemický oxidačný index vody

Základ tejto prírodnej minerálnej vody má v porovnaní s ostatnými vodami prirodzene veľmi nízky chemický oxidačný index (COD) v rozmedzí 0,20 – 0,55 O2 mg/l. Vďaka tejto nízkej hodnote COD, voda aj po dlhom čase vôbec nepodlieha chemickej a biologickej degradácii a môže byť vystavovaná aj extrémnym podmienkam pri zachovaní tej istej kvality, stability a mikrobiológie vody.

Kyselina kremičitá (H2SiO3)

Kremík (Si) je druhý najrozšírenejší prvok na zemi a zároveň jeden z najdôležitejších stopových prvkov. V ľudskom tele sa vyskytuje hlavne vo forme kyseliny kremičitej (H2SiO3) v celkovom množstve cca 1 g. Kremík plní v ľudskom organizme rôzne funkcie. Je schopný viazať vodu v tele a zlučuje sa s množstvom zlúčenín, kde tvorí pevné štruktúry.

Je potrebný pri tvorbe kostí, podporuje zabudovávanie vápnika do kolagénovej matrice v úvodnej fáze rastu kostí a chráni pred osteoporózou. Zúčastňuje sa na tvorbe spojivových tkanív, chrupaviek a placenty. Udržuje pevnosť stien ciev, pomáha pri prevencii srdcovo cievnych ochorení, chráni drobné cievy pred lámavosťou tým že zvyšuje ich pružnosť. Chráni pred alergiami, lieči zápaly, podporuje imunitný systém, hojenie rán a regeneráciu buniek. Zabraňuje tvorbe močových kameňov a zápalov močových ciest. Ako jeden z mála prvkov vo forme kyseliny kremičitej zbavuje telo škodlivého hliníka a tým chráni pred neurodegeneratívnymi ochoreniami ako napríklad Alzheimerova choroba a pod. Pretože kremík ovplyvňuje rast zdravých a krásnych vlasov, nechtov, pokožky a zabraňuje starnutiu buniek, možno ho nazvať aj prvkom krásy.

BPA free

PET fľaša belgickej značky Resilux, bez obsahu Bisphenolu – A, ktorá spĺňa aj najvyššie kritériá balenia vôd pre detskú a dospelú populáciu. Tu si nájdete naše certifikáty.