Loading...
Generátor vodíkovej vody 2018-12-03T16:19:54+00:00

GENERÁTOR VODÍKOVEJ VODY HYDROGEN BOOSTER

Úvod / Generátor Vodíkovej Vody Hydrogen Booster

ČO JE VODÍKOVÁ VODA?

Je to voda, v ktorej je zvýšená koncentrácia rozpusteného plynného (molekulárneho) vodíka. Takáto voda obsahuje všetky pôvodné minerály, má pôvodné pH aj zloženie. Prítomnosť molekulárneho vodíka vo vode je sprevádzaná záporným oxidačno-redukčným potenciálom, ktorý možno merať meračom ORP.

GENERÁTOR VODÍKOVEJ VODY

V súčasnosti najvýkonnejší generátor vodíkovej vody na trhu. Prenosný generátor vody so zvýšeným obsahom molekulárneho vodíka. Vďaka svojmu konštrukčnému riešeniu s pretlakom je oveľa účinnejší ako ostatné generátory vodíkovej vody.

HLAVNÉ ÚDAJE

Na výrobu vody s molekulárnym vodíkom odporúčame používať živú vodu ROYAL WATER s nízkym obsahom sodíka.

 • hmotnosť cca 520 g
 • rozmery 75 x 75 x 240 mm (alebo podľa externej fľaše)
 • objem fľaše cca 210 ml / 330 ml (alebo podľa externej fľaše)
 • 1600 až 6000 ppb (1,6-6 ppm) molekulárneho vodíka (podľa vstupnej vody a dĺžky ionizácie)
 • protónová membrána (PEM) na oddelenie nežiaducich produktov elektrolýzy
 • vstavaný nabíjateľný akumulátor postačuje približne na 10-15 cyklov prípravy vody*
 • doba nabíjania akumulátora cca 1,5 h
 • adaptér na bežnú fľašu
 • extrémne vysoká prenositeľnosť
 • najvýkonnejší HRW generátor na trhu (stav 2017)

MODERNÁ TECHNOLÓGIA PEM / SPE

Skratka PEM (Proton Exchange Membrane, alebo aj Polymer Electrolyte Membrane) označuje technológiu elektrolýzy, kedy elektrolýza neprebieha priamo vo vode, ale v polymérovej membráne, ktorá funguje ako selektívne priepustná membrána. Býva označovaná aj ako SPE (Solid Polymer Electrolyte).

Výhody

 • do výslednej vody prechádza iba vodík, voda preto neobsahuje príp. chlór, ozón a pod.
 • vysoká koncentrácia H2, vysoká hodnota záporného ORP(-)
 • kyslík do vody neprechádza, čo ešte viac zvyšuje koncentráciu vodíka rozpusteného vo vode
 • vyššia životnosť elektród v porovnaní s elektródami vo vode

NÁŠ VODÍKOVAČ JE EXTRA VÝKONNÝ

Spravidla stačí iba jeden cyklus, a máte vodu s obsahom vodíka nad 1000 ppb. V prípade viacerých cyklov po sebe sme namerali hodnoty až 6000 ppb. Hodnoty boli stanovené titráciou prípravkom H2 Blue Kit®.

PRENOSNÝ A UNIVERZÁLNY

Praktický prenosný generátor vodíkovej vody. Používa sa s priloženým skleneným pohárom, s ktorým si dokážete v priebehu krátkeho času pripraviť 0,2 l „zdravej“ vodíkovej vody. Alebo ho naskrutkujete na bežnú 1/2 L fľašu vody, otočíte, zapnete a vodíkovú vodu máte na dosah.

PRACUJE S PRETLAKOM

Na rozdiel od iných generátorov vodíkovej vody, ktoré pracujú pri atmosférickom tlaku, náš vodíkovač pracuje s pretlakom, vďaka čomu dokáže vytvoriť vodíkovú vodu s oveľa vyšším obsahom molekulárneho vodíka, ako podobné zariadenia, až 6 000 ppb. To je dávka, ktorá vysoko prekračuje zaznamenané účinné terapuetické dávky molekulárneho vodíka.

UPRAVUJTE IBA NESÝTENÚ VODU !!!

Je tu jediné obmedzenie. Upravovať smiete iba nesýtenú vodu, inak by sa tlak vo fľaši mohol priveľmi zvýšiť. Mali by ste si však upravovať vodu, ktorá nie je kontaminovaná chem. látkami, ťažkými kovami, hormónami, vysokým obsahom sodíku a pod. Zbytočne by sme asi zvyšovali záporné ORP aj molekulárny vodík v kontaminovanej vode asi by aj tak ostala „škodlivá“. Preto je dôležité akú vodu si budete vodíkovať. Tá bude mať zásadný vplyv na Vaše zdravie.

VODÍKOVÁ VODA

PODĽA PREDPOKLADOV AŽ ZA 90% NAŠICH CHORÔB A STARNUTIA MÔŽE TZV. OXIDATÍVNY STRES. TRVALÝ OXIDATÍVNY STRES JE JEDNOU Z HLAVNÝCH PRÍČIN VÄČŠINY CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ AJ PROCESU STARNUTIA. AK TRPÍME TÝMTO OXIDATÍVNYM STRESOM, OBYČAJNE VO VAŠOM TELE PREVAŽUJÚ TOXÍNY A INÉ PATOGÉNY. VO VŠEOBECNOSTI SA PREDPOKLADÁ, ŽE ZA VZNIK OXIDATÍVNEHO STRESU SÚ ZODPOVEDNÉ REAKTÍVNE FORMY KYSLÍKA . TIETO LÁTKY SÚ PRODUKTOM NORMÁLNEHO BUNKOVÉHO METABOLIZMU V KAŽDOM ŽIVOM ORGANIZME, KTORÝ ZÍSKAVA ENERGIU OXIDÁCIOU.

Oxidácia prebieha samozrejme aj v našom tele. Oxidatívny stres zapríčiňuje tiež napr. zužovanie ciev, zápaly, artritídu, choroby pľúc, srdca, obličiek, dnu, cukrovku, starnutie pokožky, ale tiež rakovinu a starnutie organizmu.

Oxidatívny stres je výsledkom porušenia rovnováhy na rôznych úrovniach v bunke a je spôsobený prevahou prooxidačných faktorov v organizme nad antioxidačnými faktormi.

Kyslík má schopnosť byť priateľom i nepriateľom. Všetky živé tvory ho potrebujú na dýchanie, a preto je kyslík nevyhnutnou súčasťou života na Zemi. Avšak 2-5% všetkého kyslíka, ktorý dýchame, sa premení na voľné radikály. Voľné radikály sú molekuly, ktorým chýbajú elektróny a budú ich brať z čohokoľvek okolo seba vrátane DNA, bunkových membrán, tukov aj bielkovín. Voľné radikály spôsobujú oxidáciu, ktorá je tiež známa ako oxidatívny stres. Oxidáciu môžeme pozorovať pri každodenných javoch napr. ak jablko prekrojíte , po bokoch začne hnednúť „oxidovať“ , železo keď hrdzavie, v podstate „oxiduje“ atd.

Oxidácia prebieha aj v našom tele. Oxidatívny stres sa dáva do súvislosti s 90% všetkých chorôb. Zapríčiňuje tiež zužovanie ciev, zápaly, artritídu, choroby pľúc, srdca, obličiek, dnu, cukrovku, starnutie pokožky ale aj rakovinu a starnutie organizmu.

Oxidatívny stres je výsledkom porušenia rovnováhy na rôznych úrovniach v bunke a je spôsobený prevahou prooxidačných faktorov v organizme nad antioxidačnými faktormi.

Od roku 2007 bolo vykonaných mnoho výskumov, ktoré potvrdili pozitívne účinky molekulárneho vodíka pri ochoreniach spôsobených oxidatívnym stresom.. Molekulárny vodík radikálnym spôsobom zlepšuje kvalitu života pri niektorých chorobných stavov, ktoré sa spájajú s liečebnými terapiami (chemoterapia a pod.). Bolo vykonaných viac ako 300 výskumných štúdií, ktoré poukazujú na všestrannosť a účinnosť molekulárneho vodíka ako účinnej terapeutickej metóde pre mnohé choroby. Vodík H2 bol tiež preukázaný ako účinný nástroj pre športovcov v oblasti vačšej výkonnosti a zotavovania.

Molekulárny vodík možno inhalovať, piť rozpustený vo vode (vodíková voda), kúpať sa vo vodíkovej vode, prijímať vodík intravenóznou injekciou rozpustený vo fyziologickom roztoku, kvapkať tento roztok do očí a pod. Pitná voda obsahujúca molekulárny vodík je najpraktickejším a najefektívnejším spôsobom, ako odstrániť voľné radikály a oxidatívny stres.

Molekulárny vodík je Najsilnejší antioxidant bez vedľajších účinkov. Molekulárny vodík ako najmenšia molekula vo vesmíre môže preniknúť hlboko do buniek, kde sa iné antioxidanty nedostanú. Molekulárny vodík prenikne teda aj do mitochondrií, aby eliminoval voľné radikály priamo pri ich zdroji a ako najmenšia molekula ľahko prenikne aj cez krvno-mozgovú bariéru, aby eliminoval voľné radikály v mozgu. Molekulárny vodík H2 je najsilnejší antioxidant, ale na rozdiel od väčšiny antioxidantov nemá žiadne vedľajšie účinky. Vodík selektívne eliminuje iba škodlivé voľné radikály.

Vodík neutralizuje voľné radikály, premieňa ich na vodu a pri tom nezanecháva žiadne vedľajšie produkty. Keď sa dostane vodík H2 (pitím, kúpaním) do organizmu, priebežne eliminuje jeden z najnebezpečnejších voľných radikálov – „hydroxylový radikál“ – vytvorí z neho neškodnú vodu, ktorú telo vylúči dýchaním, potením a močom: 2 •OH + H2 = 2 H2O. Neustále odstraňovanie najškodlivejších radikálov z ľudského tela je rozhodujúce pre udržanie optimálneho ľudského zdravia a kvality života.

Molekulárny vodík produkuje negatívny oxidačno-redukčný potenciál v tele, vďaka ktorému sa zvyšuje schopnosť organizmu bojovať s voľnými radikálmi a oxidatívnym stresom. Vodíkové molekuly aktivujú gén zodpovedný za tvorbu antioxidačných enzýmov (kataláza, glutatiónperoxidáza), ktoré likvidujú obrovské množstvo všetkých voľných radikálov. Práve tento proces je považovaný za najsilnejšiu ochranu proti oxidatívnemu stresu.
Niekoľko príkladov ochorení, pri ktorých má molekulárny vodík pozitívny vplyv: diabetes mellitus 2. typu, zápal slinivky brušnej, zápal pečene, zápal čriev, autoimunitné ochorenia (alergie, roztrúsená skleróza), metabolický syndróm, obezita, regulácia krvného tlaku (hyper- aj hypotenzia), ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, mozgové príhody, ateroskleróza, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, poruchy spánku, glaukóm, nedoslýchavosť, zápaly (všetky), prekyslenie organizmu, onkologické ochorenia, ochrana ľadvín po transplantácii, po chemoterapii, rýchle odbúranie kyseliny mliečnej zo svalov po fyzickej námahe, obmedzuje bolesti zubov na minimum, urýchľuje regeneráciu organizmu, posilňuje imunitu.

V rôznych častiach sveta sa nachádzajú uzdravujúce pramene obsahujúce molekulárny vodík: Lurdy (Francúzsko), Tlacote (Mexiko), v Indii, Nordenau (Nemecko). Voda má priaznivé účinky na chronické bolestivé stavy, reumu, kožné choroby, poruchy krvného obehu. Japonskí vedci študovali vodu z týchto prameňov a zistili, že má úplne špecifickú molekulárnu stavbu. Je schopná vylučovať voľné elektróny, ktoré na seba v ľudskom tele naviažu voľné radikály, pôsobia teda antioxidačne a chránia bunky pred škodlivinami.

Naša ponuka

Hydrogen Booster

Generátor vodíkovej vody

Prenosný generátor vody so zvýšeným obsahom molekulárneho vodíka. Vďaka svojmu konštrukčnému riešeniu s pretlakom je oveľa účinnejší ako ostatné generátory vodíkovej vody. Takáto voda obsahuje všetky pôvodné minerály, má pôvodné pH aj zloženie. Prítomnosť molekulárneho vodíka vo vode je sprevádzaná záporným oxidačno-redukčným potenciálom, ktorý možno merať meračom ORP. Viac informácií

Hydrogen booster - 345.00StriebornýPridať do košíka

Hydrogen booster - 345.00BielyPridať do košíka

Hydrogen booster - 345.00RužovýPridať do košíka