O NÁS

70 MILIÓNOV ROKOV STARÉ LOŽISKO VODY

Ak sa príroda alebo nejaká vyššia moc rozhodla vytvoriť niečo dokonalé, tak to je práve voda. Voda tvorí až 71% zemského povrchu a taktiež tvorí až 72% ľudského tela. Tekutiny, ktoré prúdia v našom tele regulujú náš život. Ľudské telo je v podstate vodný stroj, navrhnutý primárne pracovať s vodou a minerálmi. Podľa hmotnosti teda obsahuje naše telo 72% vody, ďalších 8% je kombinácia chemických zlúčenín a zostávajúcich 20% sú kosti a pevné tkanivo. Ďalšie výrazné zastúpenie vody je v tkanivách ako srdce (80 – 90%), krv (83%), mozog (75%), pričom nízke zastúpenie je napríklad aj v kostiach (22%)…

ĎALEJ >>

O VODE

Voda je jednou z najdôležitejších chemických zlúčenín našej planéty, ktorú vôbec poznáme
a zároveň ju potrebujeme na každodennej báze k nášmu životu a k životu všetkých
živých organizmov vôbec na zemi. Pokrýva odhadom 71% povrchu…

ĎALEJ >>

DOKONALÁ HYDRATÁCIA
AJ PRE TÝCH NAJMENŠÍCH

drinking-baby-water-2

ROYAL WATER
PRODUKTY

FOTOGALÉRIA