NÁŠ PRÍBEH

Úvod / Náš príbeh

Vznik a vývoj Royal Water – alkalickej ionizovanej  vody

KVALITA VODY

Základná kvalita vody zohráva najdôležitejší faktor pre “zušlachťovanie” vody.

Na základe chemických a mikrobiologických analýz vody dokážeme z prírodného prameňa Royal získať minerálnu vodu vysokej kvality, ktorá už vyviera v čistote, ktorá vyhovuje prísnym kritériám detských vôd. Voda je bez mangánu, železa, fluoridov a s nízkym obsahom solí. Nezaťažuje organizmus prebytočnými anorganickými minerálmi. Vďaka nízkej mineralizácii je vhodná na pravidelnú dennú konzumáciu. Na báze je mierne alkalická, obsahuje vhodný pomer vápnika a horčíka a obsahuje prospešnú kyselinu kremičitú. Voda má vynikajúci COD (chemický oxidačný index). Zdroj je nekontaminovaný a z posledných výskumov vyplýva, že minimálne 65 rokov neprišiel do kontaktu s vonkajšími vplyvmi. V inovovaných podmienkach s najmodernejšími technológiami, sme sa rozhodli tento vynikajúci základ vodného zdroja použiť na výrobu ionizovanej alkalickej vody.

Základné zloženie prírodného minerálneho prameňa

Vápnik: 92 mg/l
Horčík: 38,5 mg/l
Sodík: 5,1 mg/l
Draslík: 1,39 mg/l
Hydrogén uhličitan: 427 mg/l
Kyselina kremičitá: 24 mg/l
Hodnota pH: 7,4

Kalibrácia intenzity pH

Pre dosiahnutie správnej hodnoty pH boli potrebné zdĺhavé experimenty. Dôvodom je, že na výrobu určitej hladiny alkality je v každom prípade potrebný iný druh ionizácie s odlišnou intenzitou, keďže minerálny obsah a vodivosť spracovávaných vôd je v každej časti sveta odlišná. Preto, ak sme chceli zistiť najúčinnejší spôsob ionizácie vody získavanej z nášho zdroja, už pred samotnou výrobou a balením vody do fliaš sme museli začať s dolaďovaním ionizačného zariadenia na našu vodu.

Zlepšenie stability

Na výrobu kvalitnej ionizovanej alkalickej vody nestačilo len zistiť správnu úroveň intenzity ionizácie, ale museli sme zabezpečiť aj to, aby si požadovaná hodnota pH udržala svoju alkalitu dlho aj po vyložení na regáloch obchodov. Z tohto dôvodu sme museli hľadať možnosti spočívajúce v predchádzajúcej úprave vody a keďže to bolo potrebné pre dosiahnutie dlhotrvajúcej kvality, museli sme zasiahnuť do minerálneho obsahu vody čerpanej zo zdroja alebo do jej úrovne vodivosti.

Denné odbery vzoriek vody a laboratórne testovanie

Z vody čerpanej zo zdroja, ako aj z vody už zabalenej do fliaš bolo potrebné každý deň odoberať vzorky a skontrolovať ich v laboratóriu. V súlade s kontrolou kvality bolo z vyrobených a zabalených vôd potrebné každú hodinu odobrať vzorku a skontrolovať jej chemické a mikrobiologické zloženie.

Kontrola kvality vody

Na základe interného systému kontroly kvality sme neustále, náhodne odoberali fľaše z výrobnej linky a zo zabalených paliet skúšobnej výroby. Vybrané fľaše sme vystavovali takzvanému záťažovému testovaniu, čiže extrémnym podmienkam okolia (napr. teplo, chlad, slnečné žiarenie alebo nepretržitá vibrácia) a kontrolovali sme zmeny v kvalite produktov v dôsledku týchto vplyvov. Okrem toho sme v rámci kontroly pravidelne odložili niekoľko fliaš zo skúšobnej výroby jednotlivých období, ktoré sme v určitých intervaloch, po uplynutí niekoľkých mesiacov skontrolovali. Cieľom bolo zistenie toho, či sa po uplynutí dlhšej doby zmenilo zloženie a hodnota pH našej vody.

Kontrola kvality balenia

Samostatnou úlohou bola aj kontrola balenia, označovania a správneho uzatvárania vrchnákov. Kontrolovali sme hygienu produktov, či nie sú kontaminované a či to nemá vplyv na kvalitu ionizovanej alkality. V prípade potreby sme použili odporúčania na odstránenie zistených problémov.

Enviromentálna udržateľnosť

Pre vývoj a udržiavanie výroby šetrnej k životnému prostrediu boli potrebné početné rozvoje. Jedným zo základných pilierov bolo zníženie hmotnosti obalu, prostredníctvom čoho môžeme dosiahnuť nižšie environmentálne zaťaženie. Obal zahŕňa hmotnosť fľaše, veľkosť vrchnáka, množstvo použitej zmršťovacej a strečovej fólie. Úlohou zamestnanca obsluhujúceho zariadenie na výrobu fliaš bolo hľadanie nastavení a tvarov fliaš, pomocou ktorých možno dosiahnuť kvalitnejšie fľaše s nižšou hmotnosťou. Zamestnanca obsluhujúceho zariadenie na plnenie a uzatváranie fliaš sme zapojili do výskumu, počas ktorého sme skúmali možnosť zavedenia menších vrchnákov s nižšou hmotnosťou, respektíve požiadavky, ktoré by takéto zavedenie kládlo na kvalitu vody a spôsob použitia. Pre výber baliacich fólií a koordináciu možných rozvojov sme požiadali o spoluprácu kolegu s praktickými skúsenosťami ohľadom balenia produktov určených pre spotrebiteľov. V tejto oblasti sme hľadali riešenia, ktoré by umožnili použiť obaly z recyklovaných plastov. Okrem prevádzky šetrnej k životnému prostrediu to môže byť prínosom na mnohých úrovniach, napríklad pri ochrane vody pred slnečným žiarením a vďaka tomu v udržaní kvality produktov. Recyklované plasty sme testovali nielen v prípade fólií, ale aj u PET fliaš a etikiet. Poverený kolega nám pomohol nájsť dostupné zdroje a vyjadril sa ku skúsenostiam získaným počas skúšobnej výroby. Voda je plnená do BPA free fliaš, belgickej značky Resilux, pomocou špičkových nemeckých zariadení značky Krones.

Enviromen

Po kompletnom testovaní a zdĺhavej práci sme zastabilizovali a vyrobili našu ionizovanú alkalickú vodu ROYAL WATER v absolútne špičkovej čistote a kvalite so zachovaním jej všetkých zdravotných benefitov pre človeka.