Loading...
KONTAKT 2023-04-21T13:42:26+00:00
Máte otázku?Royal Water Manažment

Generálny manažér
strategická komunikácia na národnej a nadnárodnej úrovni, globálny manažment
Mgr. Peter Šúr, M.A.
E-mail: manager@royalwater.sk

Asistentka generálneho manažéra
Mobil: +421 910 288 737
E-mail: office1@royalwater.sk , info@royalwater.sk

Adresa kancelárie:
Námestie M.R.Štefánika 15, Komárno 945 01, 2.poschodie

Obchodné oddelenie a distribúcia


OBJEDNÁVKY, ESHOP, FAKTURÁCIA, KLIENTSKÝ SERVIS

Mobil: +421 902 617 512
Mobil: +421 910 288 737
Pracovné dni:  od 9:00 do 15:00
E-mail. office@royalwater.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
Royal Water s.r.o.
Palatínova ul. 2732/61, Komárno 945 01
IČO: 50913131
DIČ: 2120522250
IČ DPH: SK2120522250

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK97 1111 0000 0014 4882 8003

ZÁSOBOVANIE A ZÁVOZ PITNÝCH REŽIMOV:
Vodič č.1
Mobil: 0911 819 090

Vodič č.2
Mobil: 0902 616 714