2. Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov RW